Muzeum alchymistů

Muzeum alchymistu

Muzeum alchymistů sídlí na Jánském vršku 8, tedy při cestě na Pražský hrad a to přímo v domě, kde žil slavný alchymista magistr Edward Kelley. Skupinu provede průvodce převlečený za alchymistu, který uzpůsobí výklad věku dětí. Ty se dozví spoustu zajímavého o alchymii, o době Rudolfa II., o pověstech spojených s alchymisty ale i mágy (Faust, kouzelník Žito). Poté skupina vystoupá i na půdu, kde je alchymistická laboratoř s atmosférou, která Vás vtáhne přímo do 16. století.

Komentovaná prohlídka trvá 50 minut a lze ji obohatit o vyplňování pracovních listů či o drobné alchymistické soutěže na dvorku muzea. Kapacita muzea umožňuje skupinku maximálně 20 dětí s tím, že lze využít dva průvodce a prohlídku uzpůsobit tak, aby v jeden okamžik mohlo být v muzeu až 40 dětí. Na deset dětí 1 doprovod zdarma.