Národní divadlo

Národní divadlo

Pokud nasednete uprostřed Prahy na některou z našich lodí a vydáte se po proudu nebo proti proudu řeky Vltavy, uvidíte po obou březích celou řadu zajímavých staveb, mezi nimi i řadu významných kulturních památek. Jistě tak Vašemu pohledu neunikne na pravém břehu řeky stavba se zlatou střechou - Národní divadlo.

Exkurze do tzv. Zlaté kapličky, jak je někdy Národnímu divadlu pro jeho zlatou střechu přezdíváno, seznámí Vaši školní skupinu nejen s pohnutou historií této stavby a jejím divadelním repertoárem. Nabídne také seznámení s novorenesanční architekturou a s českým výtvarným uměním 19. století v kontextu politických událostí a českého vlasteneckého hnutí. Zajímavým zážitkem může být i prohlídka tzv. Nové scény, která je dnes nedílnou součástí budovy Národního divadla.

Připravte pro Vaše studenty netradiční a zábavnou formu školní exkurze tím, že využijete naší nabídky a spojíte návštěvu jedné z nejvýznamnějších národních památek s plavbou na lodi. Budou tak mít možnost si prohlédnout i další pražská panoramata z nového úhlu pohledu.