Podolská vodárna

Podolská vodárna

Praha je nejen hlavní, ale také nejlidnatější město České republiky. Počet obyvatel ve městě dnes přesahuje 1 230 000 lidí. Kde se pak bere tolik vody, aby stačila pokrýt každodenní nároky Pražanů? Tak na tyto a mnohé jiné otázky odpoví návštěva Podolské vodárny a jejího muzea.

Vaše žáky nebo studenty jistě potěší, pokud do své výuky zařadíte netradiční exkurzi do historie pražského vodárenství, kterou spojíte s plavbou po řece Vltavě, jednom ze zdrojů pražské pitné vody. V Podolské vodárně se tak zajímavou a názornou formou seznámí se způsobem získávání, technologií úpravy, ale také distribuce vody pro město dnes i v minulosti. Nezajímavé nejsou ani vodárenské budovy po stránce architektonické a umělecké.

K Podolské vodárně, která se nachází na pravém břehu řeky Vltavy mezi Plaveckým stadionem a Vyšehradem, doplujete na jedné z našich lodí přímo po vodní hladině. Vy i Vaši žáci nebo studenti si tak odnesete nejen poznatky o “pražské vodě”, ale také zážitky z plavby po ní.